W czym możemy pomóc?

Dokumentacja radiologiczna

Tworzymy, aktualizujemy oraz uzupełniamy dokumentację wymaganą w pracowni rentgenowskiej. Doradzamy w zakresie wymaganych roboczych procedur medycznych. Przygotowujemy oznakowanie pracowni. Przeprowadzamy klienta przez proces uzyskiwania zezwolenia na świadczenie usług z wykorzystaniem promieniowania jonizującego.

Audyty wewnętrzne

Wykonujemy wymagana roczne audyty wewnętrzne w pracowniach rentgenowskich na zlecenie kierownika jednostki. Po audycie sporządzamy pełną dokumentację oraz pomagamy wdrożyć działania korygujące.

Szkolenia radiologiczne

Organizujemy obowiązkowe certyfikowane kursy z dziedziny Ochrona Radiologiczna Pacjenta (na bezpiecznej platformie edukacyjnej https://e-orp.pl). Przeprowadzamy okresowe szkolenia wewnętrzne, szkolenia z zakresu postępowania awaryjnego oraz szkolenia praktyczne doskonalące techniki wykonywania badań rentgenodiagnostycznych.

Testy fizycznych parametrów urządzeń radiologicznych

Na zlecenie wykonujemy testy eksploatacyjne oraz odbiorcze aparatury rentgenowskiej. W celu uzyskania zezwolenia na stosowanie aparatu rentgenowskiego należy wykonać komplet testów: akceptacyjne, specjalistyczne oraz podstawowe.

Inspektor Ochrony Radiologicznej

Nadzór Inspektora Ochrony Radiologicznej jest prawnie wymagany w każdym zakładzie świadczącym usługi medyczne z wykorzystaniem promieniowania jonizującego. IOR pełni funkcje doradcze oraz kontrolne w sprawach bezpieczeństwa radiologicznego.

Projekty osłon stałych

Profesjonalnie wykonany projekt osłon stałych połączony z doradztwem specjalistycznym, które pozwoli zminimalizować koszty uruchomienia pracowni rentgenowskiej. Mamy doświadczenie w projektowaniu wszelkiego typu osłon stałych począwszy od gabinetów stomatologicznych, aż po pracownie tomografii komputerowej.